2013:39 Behovsutredning - tillsyn vattenverksamheter 11 kap. miljöbalken, 2013-2021

Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap 6 § ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för Länsstyrelsens hela ansvarsområde enligt Miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Den här rapporten utgör den del av behovsutredningen som rör tillsyn av vattenverksamheter enligt 11 kap Miljöbalken. Vår behovsutredning för vattenverksamheter omfattar de kommande tre åren, men den tar även in det arbete som krävs under hela perioden fram till år 2021 då miljökvalitetsnormerna för vatten ska vara uppfyllda enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_39&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss