Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2013:3 Elfiske i regleringspåverkade vattendrag i Örebro län 2012

I Örebro län finns många regleringspåverkade vattendrag tillföljd av produktion av vattenkraft. Villkor om minimitappning saknas vid flera regleringsdammar vilket innebär att i princip inget vatten rinner i dessa vattendrag. Vattenreglering har därmed en avsevärd negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Resultaten av elfiskeundersökningarna visade överlag på kraftigt störda/förändrade fisksamhällen. Arter typiska för strömmande vatten (som öring) missgynnas i regel vid kraftig reglering. I de flesta av de elfiskade sträckorna dominerade arter som trivs bäst i stilla och långsamt flytande vatten medan arter som trivs i strömmande vatten saknades. Vid 3 lokaler uteblev fångst av fisk helt. Av de 35 undersökta lokalerna expertbedömdes 16 lokaler ha dålig ekologiskstatus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Djurskydd
 • Klimat
 • Fiske
 • Miljö
 • Natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_3&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss