2013:1 Bottenfauna i Tisaren och Estaboån 2012- Statusbedömning av miljötillståndet

Bottenfaunaundersökning har genomförts 2012 på tre lokaler i Tisaren och på två lokaler i Estaboån. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald. Sammanvägd status för bottenfauna: Enligt den expertbedömning som utförts så är det Otillfredsställande status i Tisaren och Måttlig status i Estaboån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss