2012:6 Bottenfauna i reglerade vattendrag i Örebro län 2011 - En undersökning av bottenfaunan vid 24 lokaler i hydromorfologiskt påverkade lokaler i rinnande vatten

Bottenfaunaundersökningar har utförts under 2011 vid 24 hydromorfologiskt påverkade vattendrag. Valet av lokaler utgick från den elfiskeundersökning som Medins Biologi AB utförde på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län under samma provtagningsperiod. Resultaten från denna undersökning redovisas i en separat rapport (Elfiske i Örebro län 2011, Länsstyrelsen i Örebro län, Publikation nr 2011:51). Syftet med undersökningen var att studera om och i vilken omfattning bottenfaunan var påverkad av de hydromorfologiska ingreppen i vattendragen. Resultatet från samtliga provpunkter har också expertbedömts med avseende på surhet, eutrofiering, eventuell annan påverkan samt naturvärden och statusklassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_6&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss