2012:40 Vallinventering 2009 - Botanisk sammansättning i 3 och 4-åriga ekologiska slåttervallar

Vallar som håller bra sammansättning och avkastning under många år är eftersträvansvärt både ekonomiskt och för miljön. Sommaren 2009 inventerades 16 ekologiska 3 och 4-årsvallar i Örebro län. Den botaniska analysen visar att en stor andel (¾) av dessa har en bra sammansättning med baljväxtandel över 30 %. Ogräsförekomsten är överlag låg. Vallarna uppvisar stor variation i sammansättning. Artfördelningen i vallarna återspeglar inte andelsfördelningen i utsädet, då många andra faktorer hunnit påverka artsammansättningen. Timotej är det dominerande vallgräset. Andelen engelskt rajgräs är generellt låg. Rödklöver-andelen är mycket låg (

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_40&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss