2012:35 Länsstyrelsens Risk- och sårbarhetsanalys 2012

2012 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker som finns i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa risker. Den generella förmågan i länet att hantera risker, hot och sårbarheter är god även om det finns vissa brister. Den största risken i Örebro län är störningar i elektroniska kommunikationer. Genom länet löper viktiga förbindelser för landets elförsörjning och för elektronisk kommunikation. Andra stora risker är olyckor med farligt gods och utsläpp från farliga anläggningar. Örebro län är ett transportlän och på länets vägar och järnvägar transporteras dagligen stora mängder farligt gods.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_35&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss