2012:31 Damminventering i Romälven 2012

För att förbättra kunskapsunderlaget om Örebro läns dammar har Länsstyrelsen under sommaren 2011 och 2012 inventerat 68 dammar i sju olika avrinningsområden; Laxån, Lekhytteån, Venaån, Romälven, Grönälven/Gränsjöälven, Lillån från Multen samt Färvilsån. Syftet var huvudsakligen att sammanställa måttuppgifter för dammar som tidigare inte inventerats. Inventeringen syftade även till att hitta dammar som tidigare varit okända av Länsstyrelsen. Avrinningsområdena valdes ut då det saknades vissa beskrivningar av dammar i de redan befintliga damminventeringarna. Damminventeringen är en del av den särskilda satsning på tillsyn av dammsäkerhet som Länsstyrelsen genomfört under 2011 och 2012.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_31&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss