2011:8 Kiselalger i 23 vattendrag i Örebro län 2010 - Statusbedömning av miljötillståndet

Kiselalger har analyserat på 23 vattendragslokaler i Örebro län år 2010. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald. Ekologisk status: Sju undersökta vattendragslokaler bedöms som hög status vad gäller näringsämnen och lättnedbrytbara organiska föroreningar. Nio lokaler god status och sju lokaler måttlig status. Sålunda var det inget vattendrag som hade otillfredsställande eller dålig status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss