Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2011:45 Kiselalger i 20 vattendrag i Örebro län 2011- Statusbedömning av miljötillståndet

Kiselalgundersökning har genomförts i 20 vattendrag i Örebro län år 2011. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald. Ekologisk status: Enligt den bedömning som utförts så är det Hög status i Laxån, Nittälven, Stavån, Svartälven, Sverkestaån och Södra Aspaån, God status i Dyltaån, Finnåkersån, Gallabergsbäcken, Kedjan, Lillån från Lunten, Lillån-Tångeråsa, Mosstorpbäcken och Ässingån, Måttlig status i Bobäcken, Nyängsbäcken, Näsbygraven, Skedviån och Täljeån. Inget av vattendragen visade sålunda Otillfredsställande eller Dålig status. I en bäck gjordes bara en analys av kiselalgsdeformationer. Inga missbildade skal noterades i provet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_45&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss