Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2011:41 Växtplankton i 7 sjöar i Örebro län 2011 - Statusbedömning av miljötillståndet

Växtplanktonundersökning har genomförts i sju sjöar i Örebro län år 2011. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald. Ekologisk status: Enligt den expertbedömning som utförts så hade Sörsjön Hög status, Finnåkerssjön, Sällingsjön och Tysslingen Måttlig status, Tisaren, Norra Lången och Vibysjön Otillfredsställande status. De två sistnämnda sjöarna hade samma status som vid undersökningen 2009 respektive 2010. Ingen av sjöarna hade sålunda Dålig status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_41&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss