Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2011:40 Provfiske i Norra Vättern 2009

I rapporten redovisas resultatet från standardiserade provfisken i Norra Vätterns skärgårdsområde. Enligt EU:s vattendirektiv är området indelat i tre vattenförekomster Alsen, Kärrafjärden och Duvfjärden. Inventering och provtagning av fiskfaunan ger i regel ett bra underlag för bedömning av miljöpåverkan över en längre tidsperiod jämfört med många andra provtagningar eftersom exempelvis vattenkemi och planktonsammansättningar kan ändras snabbt och variera kraftigt i tid och rum. Den ekologiska statusen med avseende på fisk bedömdes vara god i både Alsen, Kärrafjärden och Duvfjärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_40&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss