2011:33 Regional plan för Länsstyrelsens arbete mot övergödning - Med prioritering av områden

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, beslutade i december 2009, fastslås att varje länsstyrelse behöver ta fram en plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering av avrinningsområden som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status enligt EU:s Ramdirektiv för vatten. Länsstyrelsen i Örebro tar därför fram rapporter som ska fungera som strategiska planeringsdokument och visa hur Länsstyrelsen avser att jobba för att åtgärda miljöproblem i vatten. Denna delrapport behandlar miljöproblemet övergödning. Övriga rapporter behandlar miljöproblemen fysisk påverkan, försurning och miljögifter/förorenad mark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_33&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss