2011:32 Tillsynsprojekt egenkontroll vid dammar och kraftverk - Sammanställning av verksamhetsutövarnas redovisning av egenkontrollarbetet vid kraftverk och dammar i Örebro län

Denna rapport sammanfattar hur verksamhetsutövare med dammar och vattenkraftverk har redovisat vilket egenkontrollarbete enligt miljöbalken de genomför inom sin verksamhet. Redovisningen har skett inom ett tillsynsprojekt som pågått under åren 2008-2011. Syftet med projektet var att öka verksamhetsutövarnas kännedom om miljöbalkens krav på egenkontroll samt att granska den egenkontroll som bedrivs vid kraftverk och dammar i Örebro län. Tillsynen har genomförts av Ingvar Lundqvist, Maria Hellström, Anders Kronhamn och Leif Gustafsson. Rapporten har sammanställts av Maria Hellström och Leif Gustafsson.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_32&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss