2011:2 Svealand och den regionala utvecklingen

I februari 2007 överlämnade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU 2007:10). För Skåne och Västra Götaland har regeringen fattat beslut om att permanenta den försöksverksamhet om en ändrad regional ansvarsfördelning som pågått sedan 1997. Därtill har Halland och Gotland tilldelats samma befogenheter och uppgifter. Efter dessa regeringsbeslut har inte kommit några ytterligare beslut om ändrad landstingsindelning, och det råder en viss oklarhet om vilken status Ansvarskommitténs slutbetänkande har idag. Dock pågår det alltjämt diskussioner kring den regionala indelningen på flera håll i landet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss