2011:17 Fiskundersökningar i 26 vattendrag och 5 sjöar i Örebro län 2010 - Statusbedömning av miljötillståndet

Rapporten redovisar förekomst och reproduktion av fisk i 5 kalkade sjöar och 26 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) i Örebro län. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd på grund av försurning eller annan påverkan. Undersökningarna utgör också underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer. 13 av de undersökta vattendragen och 3 av de undersökta sjöarna berör s.k. vattenförekomster. 14 av vattendragen bedöms ha hög eller god status med hänsyn till fisksamhället. Sex av vattendragen bedöms ha måttlig status. Två av vattendragen bedöms ha otillfredsställande status. Fyra av vattendrag bedöms ha dålig status. Vid det s.k. mörtkontrollfisket fångades mört med storleken 10 cm eller mindre i Rösimmen, Sundsjön och Älgsimmen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_17&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss