2010:7 Landskapsanalys för vindkraft

Landskapet kan betraktas som en arena eller som den myllrande helhet där allting händer. Här måste olika aktörer ständigt förhandla om utrymme eller företräde och det är inte alltid som anspråken är förenliga med varandra. En långsiktig och hållbar landskapsförvaltning måste bygga på en sammanvägning av anspråken på bevarande av ekologiska, kulturella och esteti ska värden med behoven av ekonomisk och social utveckling. God planering handlar om att undvika beslut som får oåterkalleliga negativa följdeffekter och att skapa förutsätt ningar för ett fortsatt formbart landskap. Den nya energipoliti ska inriktningen mot förnyelsebara energikällor innebär att energifrågan tar landskapet i anspråk på flera sätt .

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Landskapsvård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_7&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss