2010:40 Hantering av områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i Örebro län

Syftet med rapporten är att ge råd och stöd till kommunen i dess arbete med att peka ut LIS-områden. I rapporten redovisar Länsstyrelsen i Örebro län sina ställningstaganden gällande LIS-områden. Från den 1 februari 2010 kan områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) redovisas i kommunens översiktsplan. Inom ett LIS-område finns möjligheten att som särskilt skäl för dispens, ange att ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Inom ett LIS-område kan följaktligen en lättnad i strandskyddet komma ifråga för att främja landsbygdsutveckling, men det är under förutsättning att strandskyddets syften inte motverkas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_40&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss