2010:36 Åtgärdsplan för minskad övergödning i Alsen - Framtagen inom Projekt Värna Alsen

Sjön Alsen är belägen vid Askersund i det inre av Norra Vätterns Skärgård. Närheten till vatten och sjöliv gör Askersund till en attraktiv bostads- och turistort. En bra vattenkvalitet i Alsen är en viktig förutsättning för att bibehålla Askersunds dragningskraft. Till skillnad från övriga Vättern uppvisar Alsen förhöjda halter av näringsämnet fosfor och periodvis mycket låga syrgashalter i sjöns bottenvatten. Om belastningen av fosfor på en sjö är för hög ökar risken för allvarliga övergödningsproblem. Alsen tillförs idag betydande mängder fosfor från Bronaån och Dohnaforsån, som rinner ut i sjön, men även från närområdet och avloppsreningsverket i Askersund.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_36&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss