2010:34 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län år 2011

Länsstyrelsens långsiktiga arbete med förorenade områden syftar till att nå det övergripande nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Målet har reviderats under 2010 och har nu följande lydelse: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. De preciserade delmålen till det reviderade övergripande miljömålet har ännu inte lagts fast. Enligt de delmål som hittills har gällt ska arbetet med förorenade områden bedrivas i en sådan takt att miljöproblemen, som de utgör i huvudsak kan vara lösta till år 2050.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_34&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss