2010:28 Gaddstekelfaunan i Örebro län

- inventering av sandiga marker 2008 samt en sammanställning av historiska fynd Gaddstekelfaunan har studerats i Örebro län. Fokus lades på öppna sandiga marker såsom sandtäkter, vägkanter, brynmiljöer, betesmarker, industri- och fornvårdsområden. Insektsfällor användes på 30 platser för att fastställa artsammansättning och ytterligare 172 platser besöktes för riktade eftersök av enskilda arter. Alla länets 12 kommuner täcktes in och fältarbetet pågick från 18 april till 25 augusti 2008. Totalt artbestämdes 28 671 individer gaddsteklar tillhörande 344 arter. Den totala artstocken känd från Örebro län utgör nu 390 arter av gaddsteklar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_28&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss