Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2010:27 Skyddad kulturmiljö? Kartläggning av hur kulturhistoriska värden har säkerställts i den kommunala samhällsplaneringen i Örebro län 1987 − 2009

I samband med att Plan- och bygglagen infördes 1987 fick landets kommuner ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärdena i den byggda miljön. I den nya Plan- och bygglagen gavs kommunerna möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Målsättningen med följande projekt har varit att kartlägga byggnader och anläggningar som i länets kommunala detaljplaner och områdesbestämmelser getts bestämmelser om varsamhet och skydd för kulturvärden. Detta för att få en samlad bild av hur många objekt det finns där kulturmiljövärden på ett eller annat sätt tagits till vara och var de är belägna. Projektet är gjort inom ramarna för det regionala och nationella miljömålsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_27&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss