2010:20 Tillväxtstråket Oslo – Karlstad – Örebro – Västerås – Stockholm - Helsingfors – St. Petersburg

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild av städerna längs tillväxtstråket och att möjliggöra vissa statistiska jämförelser. Tanken är också att rapporten ska tjäna som en tankeväckare kring den regionförstoringsdebatt som pågår. Jämförelser av statistiska data från olika länder innebär vissa svårigheter. Insamlingsmetoder och klassificeringar är sällan helt lika och det kan också vara skillnader länderna i mellan i definitionerna för de mått som ingåri statistiken. Mot bakgrund av detta bör statistiken som presenteras i rapporten användas med viss försiktighet. Statistiken bygger i huvudsak på uppgifter från respektive lands statistiska centralbyråer. Texterna bygger huvudsakligen på information från städernas officiella hemsidor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_20&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss