2010:11 Alsens avrinningsområde - Miljösituationen i sjöar och vattendrag

Denna rapport ger en översiktlig beskrivning av alsens avrinningsområde och av miljösituationen i sjöar och vattendrag i området. Alsens avrinningsområde ligger i södra delen av Örebro län, nordväst om Vättern. Avrinningsområdet omfattar ca 190 km2 och domineras av skog, följt av jordbruksmark. Sjön Alsen är belägen vid Askersunds tätort. Sjön ligger i det inre av Norra Vätterns skärgård och står i kontakt med Vättern via Lilla och Stora Hammarsunden. Alsen tar emot vatten från Dohnaforsån och Bronaån (via Alssundet) samt från ett antal mindre vattendrag och diken. Vättern inklusive Alsen har utpekats som ett nationellt särskilt värdefullt vatten för fisket och för natur- och kulturvärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_11&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss