2009:44 Program för regional miljöövervakning i Örebro län 2009-2014

Den regionala miljöövervakningen revideras med jämna mellanrum för att anpassas till omvärldens krav och önskemål. Den förra revisionen ägde rum 2001. Under 2008 och 2009 har Länsstyrelsen, på uppdrag från Naturvårdsverket, arbetat med att ta fram ett förslag på nytt Länsprogram för regional miljöövervakning 2009-2014. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer är det grundläggande för regional miljöövervakning att fokusera på regionala förhållanden. Det innebär att övervakningen ska fånga in mer storskalig regional påverkan och effekter, så att resultaten kan vara ett underlag för regional och kommunal planering samt uppföljning av miljömål och miljökvalitetsnormer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_44&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss