2009:35 Enkätundersökning om djurägares syn på rovdjursstängsel, rovdjur och rovdjursförvaltning

Länsstyrelserna i Örebro och Västmanlands län genomförde under sommaren och hösten 2007 en gemensam enkätundersökning kring rovdjursförvaltning, rovdjursstängsel och tamdjur. Syftet med enkäten, var bl a att undersöka om bidrag till rovdjursstängsel påverkar tamdjursägares acceptans av rovdjur och uppfattningen om förvaltningen av dem. Länsstyrelsen var även intresserad av att veta hur tamdjursägare uppfattar Länsstyrelsens arbete med att förebygga rovdjursangrepp. Djurägarnas synpunkter på praktisk skötsel av rovdjursstängsel var en annan intressant fråga. I Örebro län skickades enkäten ut till 155 tamdjursägare som beviljats bidrag till rovdjursstängsel. En liknande enkät skickades till 105 tamdjursägare som inte har fått bidrag till rovdjursstängsel, men som ändå har fårbesättningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_35&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss