2009:31 Täljeåns avrinningsområde - miljösituationen i sjöar och vattendrag

Detta faktablad ger en översiktlig beskrivning av Täljeåns avrinningsområde och av miljösituationen i sjöar och vattendrag. Särskild fokus har lagts på övergödning, miljögifter och fysisk påverkan, eftersom detta kan betraktas som de största miljöproblemen i området. Täljeåns avrinningsområde ligger i Örebro län sydväst om Hjälmaren. Avrinnings-området avvattnar delar av Eskilstunaåns vattensystem och mynnar i Hjälmaren vid Segersjö. Området är 791 km2 stort och domineras av jordbruksmark, följt av skog och annan öppen mark. Vattenkvaliteten i området påverkas i stor utsträckning av mänsklig verksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_31&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss