Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2009:19 Bottenfauna i 43 vattendrag i Örebro län 2007-2008 statusbedömning av miljötillståndet

Rapporten redovisar resultaten från bottenfaunaundersökningar i 43 vattendrag i Örebro län. Undersökningarna genomfördes under 2007 och 2008. Med hjälp av resultaten har vattendragens ekologiska status klassificerats i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Handbok 2007:4). Av de 43 undersökta vattendragen klassades den ekologiska statusen som hög, god eller måttlig i 38 vattendrag, otillfredsställande i 3 vattendrag och dålig i 2 vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_19&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss