2007:40 Hällebräcka i Örebro län

Under våren och sommaren 2007 inventerades den rödlistade och fridlystahällebräckan (Saxifraga osloënsis) i Örebro län. Inventeringen skedde på uppdrag av länsstyrelsen i Örebro län. Syftet med denna inventering var att komplettera en inventering av arten som gjordes 2006. Ett antal lokaler som inte inventerades under 2006 besöktes, tillsammans med lokaler där inget fynd av hällebräcka gjordes 2006. Mer information om artens biologi och om resultatet från 2006 års inventering finns i rapporten ”Hällebräcka Saxifraga osloënsis i Örebro län. Inventering 2006” (Gustafson, 2006), publikation 2006:61.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_40&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss