2007:2 Svenshyttan och Hällshyttan en kulturhistorisk analys av två byar i Lekebergslagen

Denna rapport ges ut för att öka uppmärksamheten och intresset för de natur- och kulturvärden som landskapet i och runt Svenshyttan och Hällshyttan innehåller. Områdets historiska markanvändning har i kombination med de naturgivna förutsätt¬ningarna givit upphov till en speciell sammansättning av växter, svampar och djur. Sida vid sida finns idag dels arter som har svårt att överleva där modernt skogs- och jordbruk bedrivs, dels arter som kräver mer eller mindre årlig skötsel med bete, slåtter eller röjning. Denna speciella förening av arter och naturtyper i Svenshyttan-Hällshyttan kan beskrivas som ett biologiskt kulturarv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss