Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Samverkan om artdata för att bevara biologisk mångfald - vägledning för länsstyrelser och andra

För att kunna värna arter och deras livsmiljöer, är kännedomen om var de finns, och hur förekomsterna förändras, oerhört väsentlig! Till stor del är det enskilda naturintresserade – ornitologer, botanister, entomologer med flera – som helt ideellt samlar in det mesta av informationen om artförekomster. För länsstyrelser och andra myndigheter, är denna kunskap till mycket stor nytta, till exempel vid arbete med samhällsplanering och prövning enligt Miljöbalken, men även för att kunna göra analyser av miljöförändringar i ett större sammanhang. Många länsstyrelser har sett ett stort behov av att få en mer enhetlig, rättssäker och ändamålsenlig hantering av artdata inom den egna organisationen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_31&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss