2008:43 Strategi för användningen av kulturmiljövårdsanslaget i Örebro län 2008–2012

Denna strategi är Länsstyrelsen i Örebro läns syn på arbetet med fördelningen av bidrag till kulturmiljövård i länet, med syfte att nå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön. Strategin redogör för hur Länsstyrelsen kommer arbeta med kulturmiljövårdsanslaget under de närmaste 5 åren, vilka prioriteringar som styr fördelningen av bidrag och vilka övergripande mål som finns uppsatta för verksamheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_43&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss