2008:35 Inventering av skalbaggar, vid Irvingsholm och Åkerby i Örebro kommun 2005

Under sommaren 2005 utfördes en inventering av skalbaggar knutna till gamla ädellövträd. Inventeringen gjordes vid Irvingsholm och Åkerby vid sjön Tysslingen i Örebro kommun. Totalt artbestämdes 247 skalbaggsarter från de två områdena. Av dem är sju arter upptagna i den nationella rödlistan. Utöver skalbaggarna hittades även en rödlistad klokrypare. Det ger totalt åtta funna rödlistade arter. Den finaste lokalen vid denna inventering, med avseende på rödlistade arter, är Irvingsholm som hyser sex arter som är medtagna på den nya rödlistan och 13 från äldre rödlistor. Av de bestämda arterna var fyra nya för landskapet Närke. Det innebär att totalt 60 nya arter för landskapet har återfunnits vid inventeringar mellan 1996-2005.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_35&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss