2008:33 Fakta om integrationen i Örebro län

Sedan den 1 juli 2007 har Länsstyrelsen ett utökat ansvar för integrationsfrågor. Till de nya uppgifterna hör bland annat att se till att kommunerna tar emot skyddsbehövande som har fått uppehållstillstånd och att de får en bra introduktion i samhället. Till Länsstyrelsens uppgifter hör även att följa upp hur introduktionen av flyktingar i länet fungerar. I denna rapport presenteras dagsfärsk statistik kring integrationen i Örebro län, men rapporten är också tillbakablickande och ger en bild av hur integrationen utvecklats det senaste decenniet. Tanken är att rapporten skall tjäna som ett kunskapsunderlag för myndigheter, kommuner och övriga intressenter. Statistiken är huvudsakligen hämtad från SCB, AMS och Migrationsverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_33&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss