2008:23 Intern miljörevision - Länsstyrelsen i Örebro län 2007/2008

Länsstyrelsens interna miljörevision 2007/2008 finns nu färdig att läsa. I den presenteras resultatet från medarbetarenkäten och intervjuer redovisat som positiva iakttagelser, noterade brister och förbättringsförslag. Miljörevisionen ingår som en aktivitet i Länsstyrelsens miljöledningssystem och syftar till att undersöka hur miljöledningssystemet är implementerat i den dagliga verksamheten och hur medarbetarna ser på miljöledningsarbetet i stort, sin egen och andras delaktighet och engagemang.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_23&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss