Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2008:22 Planeringsunderlag för lokalisering av våtmarker i odlingslandskapet – anläggning och restaurering i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro har, enligt uppdrag 18 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2007, utarbetat ett planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet. Syftet är att återskapa fler våtmarker på rätt plats i landskapet, med hänsyn till såväl näringsretention, biologisk mångfald som kulturmiljövärden. Planeringsunderlaget beskriver dels ett övergripande område i länet där det är prioriterat att återskapa våtmarker. En rad kvalitetskriterier att ta hänsyn till för att de återskapade våtmarkerna ska bli så effektiva som möjligt samt skyddsvärda befintliga våtmarksobjekt redovisas också.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_22&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss