2008:17 Naturrum Tiveden – en förstudie

Förstudien har resulterat i ett innovativt förslag på naturum i nätverksform. Förslaget innebär att ett antal aktivitetscentr i området binds samman genom en bärande idé och genom gemensam service i form av marknadsföring, bokning etc. Fördelen är att fler platser i området exponeras för besökarna och att det lokala engagemanget tas tillvara och stärks. Nätverksmodellen är ett önskemål från lokalbefolkningen. Om länsstyrelsen beslutar sig för att utveckla denna modell får det konsekvenser för hur kommande fas bör läggas upp. Det får också konsekvenser för hur teman, lokalisering och fysisk gestaltning. Detta beskrivs närmare i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_17&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss