2008:15 Barn som faller mellan stolarna

Länsstyrelsen i Örebro har under år 2006 och 2007 genomfört en omfattande tillsyn över socialnämndernas i Örebro län arbete med barn och unga. Flera olika områden, barnavårdsutredningar, anmälningsförfaranden, våld mot kvinnor och deras barn, familjehemsvård samt öppenvårdsinsatser, har granskats. Tillsynen har företrädesvis skett genom aktgranskning och samtal med representanter för nämnderna. I vissa tillsyner har också enskilda barn fått komma till tals. Två deluppdrag har varit att verka för att kommunerna aktivt verkar för att barn ochungdomar ska få den vård, omsorg och tillsyn de behöver samt att se till att barn och unga inte hamnar mellan stolarna när myndigheter tvistar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_15&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss