Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2007:5  Stickprovsinventering av landsbygdens bebyggelse

Under november-december 2006 genomförde Länsstyrelsen i Örebro län en metodstudie för kunskapsuppbyggnad och kulturmiljöövervakning av lantbrukets ekonomibyggnader. Syftet med metodstudien var att ta fram en metod för stickprovsinventering av ekonomibyggnader på landsbygden. Inventeringen ska utgöra en grund för bedömning av vilka typer av byggnader som förekommer i länets olika regioner, vilka de karaktäristiska dragen bland dessa är, hur de används samt hur hotbilden mot dessa byggnader ser ut. Metoden, som bygger på gårdsvisa inventeringar i fält, ska även helt eller delvis kunna användas för uppföljning av utvecklingen av lantbrukets ekonomibyggnader.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_5&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss