Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2007:44 Ej verkställda beslut och domar – inom omsorgen för funktionshindrade 2006

Rapporten visar omfattningen av icke verkställda beslut och domar för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i länets kommuner 2006-12-31. Antalet icke verkställda LSS-beslut totalt sett har marginellt ökat i länet jämfört med situationen ett år tidigare, från 144 beslut till 148 beslut. Inom det totala antalet icke verkställda LSS-beslut har antalet som gäller boende för vuxna minskat, medan antalet icke verkställda beslut som rör stöd av kontaktperson har ökat. Någon icke verkställd LSS-dom fanns inte i länet vid rapporttillfället. De icke verkställda besluten om stöd enligt SoL till funktionshindrade har minskat från 25 beslut ett år tidigare till 16 beslut vid kontrolltillfället 2006-12-31.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_44&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss