2007:33  Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län - Årsrapport 2005

Rapporten visar resultaten från 2005 års floraövervakning i Örebro län. Floraövervakningen bedrivs som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS). Under 2005 har 23 ideella botanister inventerat skyddsvärda arter på 107 lokaler runtom i länet. De utvalda arterna för 2005 var blå- och vitrapunkel, dvärglin, finnklint, fyrling, guldkörvel, hjuldaggkåpa, knölvial, majviva, mellansträfse, myskmåra, rotkörvel, rutlåsbräken, sjuhörnig daggkåpa, skogsfru, skogssvingel, stor låsbräken, storgröe, stubbdaggkåpa och äkta stormhatt. Arterna återfanns på 74 av de 107 lokalerna. Återfyndsfrekvensen för årets arter var därmed 70 %. Resultaten från övervakningen sparas digitalt i en databas på Länsstyrelsen i Örebro län och åskådliggörs i GIS-skikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss