Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2007:32  Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län - Årsrapporten 2004

Rapporten visar resultaten från 2004 års floraövervakning i Örebro län. Floraövervakningen bedrivs som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS). Under 2004 har 26 ideella botanister inventerat skyddsvärda arter på 122 lokaler runtom i länet. De utvalda arterna för 2004 var backsippa, hjärtstilla, idegran, kattmynta, klotgräs, knottblomster, korskovall, piggfrö, riddarsporre, röd skogslilja och skogsklocka. Arterna återfanns på 68 av de 122 lokalerna. Återfyndsfrekvensen för årets arter var därmed 56% Resultaten från övervakningen sparas digitalt i en databas på Länsstyrelsen i Örebro län och åskådliggörs i GIS-skikt. Lagring av artdata kommer även att ske i webbgränssnittet Artportalen.se. Informationen om växtlokalerna utgör bl.a.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_32&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss