2007:3  Utterinventering i Örebro län hösten 2006

Vid en barmarksinventering av Södermanlands län 1996 inventerades även delar av Östergötlands och Örebro län. Resultaten visade på förekomst av utter i bland annat Kvismare kanal, Arbogaån, Täljeån och Svartån. Sedan dess har det kommit in rapporter till Länsstyrelsen i Örebro län om utter framförallt från området kring Kvismare kanal, Svartån och Järleån. I januari 2006 kördes en utter ihjäl inne i centrala Örebro. Hösten 2006 inventerades hela länet och resultaten visar att kärnområdet för utter i Örebro län finns i just områdena kring Kvismare kanal, Täljeån och Svartån. Den återetablering som skett finns i länets norra del, framförallt i Rastälven, Storån, Bornsälven och Timsälven. Förekomsten av mink finns däremot jämnt fördelad över hela länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_3&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss