Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2007:13  Basinventering av större vattensalamander ,Triturus cristatus, i Örebro län 2006

Totalt inventerades 18 vatten fördelade inom eller i anslutning till sex Natura 2000-områden. Fem av dessa dammar var inte inventerade sedan tidigare. Större vattensalamander återfanns i 11 dammar, av vilka två var okända sedan tidigare. I två av de tidigare konstaterade fynddammarna kunde förekomst av större vattensalamander inte bekräftas vid 2006 års inventering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_13&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss