Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2007:06 Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010

Vattenresurserna i Örebro län har utnyttjats omfattande under de senaste århundradena. Detta har haft, och har fortfarande, stora konsekvenser för livet i våra sjöar och vattendrag. Länets vattendrag har i stor utsträckning nyttjats och nyttjas fortfarande för utvinning av vattenkraft. Detta har inneburit att många forssträckor av stort värde för faunan försvunnit. Kraftverksdammar och äldre kvarndammar utgör dessutom ofta vandringshinder för akvatisk fauna. Restaureringsåtgärder kommer att genomföras i samverkan med andra sektorsmyndigheter, kommuner samt lokala intressenter som berörs av arbetet. Planen kommer att revideras löpande allteftersom ny kunskap samlas in.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_06&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss