Dovrasjödalen, broschyr

Dovrasjödalen är en sprickdal i urberget med tre långsmala sjöar. Sjöarna är till stor del omgivna av branta bergväggar och barrskog. På den torra och magra hällmarken på berget trivs tall, ljung, lingon, lavar och mossor medan blåsippa, springkorn, lundbräsma, vårärt, trolldruva och underviol istället trivs i dalgången där bergarten diabas ger en rikare växtlighet. Här trivs många av våra vanligaste barrskogsmesar, som till exempel tofsmes, svartmes, talgoxe och talltita.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_29&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss