2006:66 Biotopkartering av Nittälven

Biotopkartering av Nittälven samt förslag till utökade skyddszoner och provtagning av bottenfauna och fisk. Nittälven och dess största biflöden Nordtjärnsälven och Kaggabäcken i norra Örebro län har biotopkarterats i september 2006. Vattenmiljön, vandringshinder, strukturelement och närmiljön har dokumenterats. Vattendragen har naturvärdesbedömts och förslag till skyddszoner runt älven och dess biflöden har tagits fram. Målet är att hela Nittälven, dess största biflöden och dess närmiljöer på sikt ska skyddas. I samband med karteringen har förekomsten av flodpärlmussla undersökts och provtagningspunkter för bottenfauna och fisk föreslagits.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_66&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss