2006:65 Rastälven - Grängshytteforsarna. Redovisning av biotopvårdsåtgärder 2006

Inom ramen för Projektet ”Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige”. Lifeprojektet ”Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige” startades av WWF 2004 i syfte att förbättra flodpärlmusslans livsmiljöer i svenska vattendrag. Länsstyrelsen i Örebro län är en av 9 partners i projektet och har bl.a. valt ut Rastälven inom Arbogaåns avrinningsområde som ett åtgärdsobjekt inom ramen för projektet. Sammantaget lades 12 nya lekbottnar ut med en uppskattad sammanlagd yta av ca 240 m2. I rapporten nedan redovisas samtliga åtgärdade objekt var för sig med beskrivning och foton.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_65&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss