2006:64 Regional handlingsplan för restaurering och anläggning av våtmarker och småvatten i Örebro län

Målsättningen med denna handlingsplan är att presentera ett ramverk för hur Länsstyrelsen i Örebro län kan arbeta vidare för att uppfylla de regionala delmålen avseende våtmarker och småvatten i odlingslandskapet. Handlingsplanen utgör en del i ett större arbete med att utfor-ma en våtmarksstrategi för hela länet, vilket ska genomföras under 2007. Syftet med planen är att ange hur den biologiska mångfalden ska bevaras samtidigt som odlingslandskapets gene-rella natur- och kulturvärden ska kunna stärkas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_64&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss