2006:60 Miljöövervakning av flodpärlmussla i Örebro län 2006

Under 2006 utformades och fastställdes ett delprogram för miljöövervakning av flodpärlmussla i Örebro län. Programmets syfte är främst att övervaka flodpärlmusslan på lokal och regional nivå samt att följa upp eventuella förändringar av musselbestånden. Övervakningen syftar till att följa förändring av populationsstorlek och täthet samt förändringar i ålders-/ storleksstrukturen i avgränsade bestånd av flodpärlmussla. Bestånden av musslor skall övervakas i samtliga 25 vatten som det i dag är känt hyser flodpärlmussla i Örebro län. Övervakning kommer då att ske av fem vatten per år, vilket innebär att varje vatten kommer att besökas vart femte år. Dessutom genomförs elfiske och vattenkemi i 22 vatten samt bottenfauna i 15 av dessa vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_60&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss