Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2006:58  Samverkan kring data om biologisk mångfald

Den här rapporten är en del av resultatet i ett utvecklingsprojekt som bl.a. syftat till att utreda hur artdata används på lokal, regional och nationell nivå. I rapporten ges en samlad bild av hur arbetet med artdata bedrivs, främst på den regionala nivån, och hur framtida lösningar kan se ut. Målsättningen med arbetet har varit att redovisa erfarenheter och förslag som kan fungera som vägledande diskussions- eller handlingsunderlag inför de vägval som arbetet med artdata står inför. Huvudsakligen har arbetet fokuserat på samspelet mellan den ideella naturvården och länsstyrelserna. Målet har därefter varit att analysera och föreslå hur samverkan om artdata kan effektiviseras och utökas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_58&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss